bild
Tillbaka till Rapp Början Top Upp Föregående English

XH. 2018-11-01 Stängs Rapp för inmatning

Vid CSC-skolan beslutades 2017 att rapporteringssystemet Rapp skulle stängas ned, bland annat till följd av bristande säkerhet för fortsatt drift och underhåll. Ingen godtagbar ersättning för systemet fanns dock när beslutet fattades, och användningen av Rapp förlängdes därför för de kurser som redan fanns upplagda i systemet. För nya kurser uppmanades kursledarna att använda Canvas och Ladok för resultatrapportering. Resultat inlagda i Rapp för moment på kurser som redan fanns i systemet fördes över till Ladok fram till dess att nya Ladok implementerades i juni 2018.

För att kursledare och examinatorer ska kunna ha fortsatt tillgång till resultat som lagts in i Rapp har EECS-skolan låtit utveckla skript som kan migrera alla resultat i Rapp till Canvas. Den 1 november 2018 stängs därför möjligheten att rapportera in resultat i Rapp helt. Det kommer dock att vara möjligt att se tidigare inrapporterade resultat fram till årsskiftet, då vi planerar att stänga ned Rapp slutgiltigt.

Se därför till att köra alla formler för delmoment och moment som ska sparas i Rapp före den 1 november (med "Rapportera nya resultat").

Efter 1 november kommer resultaten successivt att föras över till Canvas, kursomgång för kursomgång. Alla sparade resultat och alla formelresultat kommer att överföras. Överföringen kommer att vara komplett senast vid årsskiftet. Så snart en kursomgångs resultat är överförda kommer motsvarande kursrum att dyka upp i Canvas och med samma behörigheter som i Rapp. Studenterna kommer att kunna se sina egna resultat som vanligt. Kursrummen i Canvas kommer bara att innehålla resultat, inga kurssidor. För att skilja dessa kursrum från övriga kursrum i Canvas kommer namnet att vara "Rapp" följt av den kursomgångsförkortning som använts i Rapp.

För den del av Rapp som använts för timrapportering finns i dagsläget dessvärre inget systemstöd, men upphandling pågår just nu av ett nytt, KTH-gemensamt system för detta. Timrapportering för assistenter sker för närvarande på särskilda blanketter och timrapportering för doktorander på det sätt som studierektorn anvisar.

Vi är medvetna om att Canvas saknar rapporteringsstöd som Rapp hade, till exempel formler, Ladokkoppling och hantering av gamla studenter på kurser. Mycket av denna funktionalitet hoppas vi ska komma i Canvas i framtiden.

Lärare som har utvecklat egna skript för att behandla resultatexporter från Canvas och Ladok får gärna meddela detta till Viggo viggo@kth.se så att de kan komma alla lärare tillgodo.

Vänliga hälsningar
Marianne, Viggo, Chip, Serafim och Inge (systemansvariga Rapp), Joakim P (utvecklingschef ITA) och Stefan S (Canvas- ansvarig)