bild
Tillbaka till Rapp Början Top Upp Föregående Nästa

vi. Hantering av arbetsrapporter

Handledares arbetsrapporter hanteras på följande sätt:

  1. Handledare och andra rapporterar in arbetad tid som arbetsrapporter i Rapp.
  2. Kursledare eller kurskoordinator godkänner arbetsrapporter som hör till kursomgångarna man ansvarar för.
  3. HR+ansvarig tar ut lista med nya arbetsrapporter och skriver för hand in dem direkt i HR+ eller genererar lönerapporter i Rapp.
  4. Om lönerapporter används, genereras, två gånger i månaden, en fil som skickas direkt in i HR+.

Kontakt: <Rapp-support>