bild
Tillbaka till Rapp Början Top Upp Föregående Nästa

ii. Några begrepp

De viktigaste av de objekt som hanteras av Rapp hänger ihop på följande sätt:

rappdata
 1. Kursgrupp i Rapp är något övergripande, t.ex 'Grundkurs i programmering', 'Databasteknik','Grundläggande numeriska metoder', 'Internetprogrammering' eller liknande. Man kan kalla kursgruppbegreppet i Rapp för en kategorisering av kurser. Så ryms såväl alla INDA-kurser som universitetskursen DA2001 under Rapps kursgrupp 'Grundkurs i datalogi'. Tanken är att de olika kurser som ingår i en kursgrupp är väsentligen samma kurs så att en person endast kan ha betyg på en av kurserna.
  Den fiktiva kurs som används i exemplen tillhör kursgruppen 'testa'.
 2. Kurs motsvarar exakt vad man i Ladok kallar kurs. Det betyder att en kurs tillhör en kursgrupp, men också att flera likartade kurser kommer att tillhöra samma kursgrupp. I kurs anges också hur många högskolepoäng som kursen omfattar, vilken typ av betyg som används (numera ECTS, men variationer kan finnas).
  Exempelkursen har kurskoden 'DDzzzz' med namnet 'Testkurs'.
 3. Moment motsvarar exakt vad man i Ladok kallar kursmoment.
  I exempelkursen 'finns' Ladok-momenten 'LAB1', 'LAB2', 'HEM1' och 'TEN1'.
 4. En kursomgång i Rapp motsvarar en kursomgång på CSC.
  Exempelkursen har endast en kursomgång, 'testa12'.
 5. En momentomgång är ett moment vid en specifik kursomgång. Orsaken till att momentomgångar behövs är bl.a. att en Ladokkurs kan innehålla fler moment än vad som behövs för att få godkänt på kursen. Momentomgångarna som ingår i en kursomgång anger vilka moment som ingår in den kursomgången. Exempelkursen har 4 moment LAB1, LAB2, HEM1 och TEN1.
 6. Med delmoment menar vi de enskilda delar av en kurs som måste fullgöras för att tillsammans rapporteras som ett färdigt Ladok-moment. Ett delmoment kan delas upp i ett eller flera subdelmoment som i sin tur kan delas upp i subsubdelmoment osv.. Delmoment tillhör en specifik momentomgång och därmed en specifik kursomgång. Uppdelningen av ett moment i delmoment kan alltså variera från kursomgång till kursomgång.
  I exempelkursomgången testa12 har momentet LAB1 delmomenten L1 och L2, momentet LAB2 delmomenten L3 och L4, momentet HEM1 delmomenten H1, H2 och H3 samt momentet TEN1 delmomenten bonus och tenta. Delmomentet L3 har subdelmomenten La och Lb.
Kontakt: <Rapp-support>