bild
Tillbaka till Rapp Början Top Upp Föregående Nästa

F. Administration inför nytt läsår

Detta kapitel beror på b. Begrepp.
Inför varje läsår måste Rappadminstratörer skapa läsårets kursomgångar i Rapp samt uppdatera fleråriga kursomgångar.

Skapa kursomgång

För att skapa en kursomgång behövs följande information:

 1. Kurskoden. Ladokkursens kod, t.ex. DD1234
 2. Kursomgångens namn t.ex. oop12
 3. Vem är kursledare
 4. Kursomgångens startdatum och slutdatum. För Rapps del behöver inte datumen vara exakta, det räcker att det är rätt termin. För att välja rätt anmälningskod(er) (se nedan) kan exaktare datum behövas. Observera att Rapp anser att gränsen mellan terminerna är 15 januari och 1 juli.
 5. Anmälningskoder för kursomgången. Anmälningskoderna hittas genom att slå upp Ladokkursen i kurshandboken. Där står alla kursomgångar. Genom att klicka på en kursomgång presenteras information om kursomgången, bl. a. anmälningskoder och start- och slut-vecka.

Med denna information:

 1. Gå in på 10. Sätta upp kurser, kursomgångar, moment och delmoment .
 2. Sök efter kursgrupp med kurskoden. Om kursgruppen ej hittas betyder det att kurs (och eventuellt kursgrupp) först måste skapas.
 3. Om kursen hittas, klicka på kurskoden under Kurs
 4. Klicka på "Skapa ny" under Kursomgång.
 5. Om det finns en tidigare kursomgång, kan denna kopieras genome att under "Kopiera kursomgång" klicka på önskad kursomgång. Om man kopierar en kursomgång sätter man också upp momentomgångar och delmoment. Om kursomgången inte kopieras måste kursledaren sätta upp momentomgångar och delmoment samt eventuella formler. Om kursomgången kopieras räcker det att kursledaren uppdaterar datum, t.ex. tidsgränser för bonus.
 6. Att skapa eller ändra formler är kursledarens ansvar.
 7. Om två eller flera kursomgångar skall samläsa, sätts först en kursomgång upp. Därefter sätts övriga kursomgångar upp och man anger att de samläser med den första.

Skapa kurs

För att skapa en kurs måste man veta kurskoden för att hitta kursen i kurshandboken.

 1. Gå in på 10. Sätta upp kurser, kursomgångar, moment och delmoment .
 2. Klicka på "Skapa ny" under Kurs
 3. Först måste bestämmas vilken kursgrup kursen skall tillhöra. Om det finns en kursgrupp som kursen skall tillhöra välj denna. I annat fall skapa först en ny kursgrupp.
 4. Med rätt kursgrupp vald, klicka på "Skapa ny" under Kurs
 5. Ange kurskod
 6. Om det finns en tidigare kurs, kan denna kopieras genom att under "Kopiera kurs" klicka på önskad kurs. Om man kopierar en kurs kopieras även tillhörande moment och en motsvarighet mellan momenten sätts upp.
 7. Kursens svenska och engelska namn hämtas från kurshandboken
 8. Poäng och betygstyp hämtas från kurshandboken
 9. Spara
Skapa nu tillhörande moment med information från kurshandboken.
 1. Klicka på "Skapa ny" under Moment
 2. Eventuellt kopiera ett tidigare moment genom att under "Kopiera moment" klicka på rätt moment.
 3. Ange Momentets kod i Ladok
 4. Ange typ
 5. Ange poäng
 6. Ange betygstyp
 7. Ange motsvarighet om det är aktuellt. Om två moment motsvarar varandra visar Rapp resultat från endera momentet i resultatlistor.
 8. Spara och skapa eventuellt ytterligare moment eller skapa kursomgång

Skapa kursgrupp

 1. Gå in på 10. Sätta upp kurser, kursomgångar, moment och delmoment .
 2. Klicka på "Skapa ny" under Kursgrupp
 3. Välj ett unikt kortnamn. Ett lämpligt kortnamn är ofta ett kursomgångsnamn utan årtalet på slutet. T.ex. "oop" om kursomgången heter "oop12".
 4. Välj ett unikt namn. Ofta passar namnet på en kurs som hör till kursgruppen.
 5. Om kursgruppen skall ha något gemensamt med någon annan kursgrupp, ange detta genom att under "Relaterade" klicka på den andra kursgruppen. Att göra detta har i sig ingen effekt men det gör det möjligt att ange motsvarighet då moment och delmoment skapas.
 6. Spara och skapa en kurs

Uppdatera fleråriga kursomgångar

Vissa kursomgångar är permanenta. Här behöver endast start- och slut-datum ändras samt anmälningskoder bytas ut inför varje termin.

Vissa kursomgångar pågår och samläser under flera läsår. Skapa en ny kursomgång som samläser med föregående kursomgång inför varje läsår, samt ange att den äldsta kursomgången inte längre samläser.

Kontakt: <Rapp-support>