bild
Tillbaka till Rapp Början Top Upp Föregående Nästa

D. Rättigheter

Roller

Vad en användare får göra i Rapp bestäms av en uppsättning bitar, dvs flaggor som kan vara på eller av. För enkelhets skull har användare roller. En roll är en uppsättning av bitar. En roll kan kombineras med extra bitar för att ge en person önskade rättigheter.
Följande roller finns (tryck på knappen brevid rollen för att se, så här, vilka bitar som är på för rollen):
Roll Visa Kommentar
Avdelningsroller
Utvecklare Kan allt (dvs alla bitar på)
Avdelningsadministratör Kan allt utom ändra globala rättigheter och globala data
Studentsekreterare Får se allt samt ändra personer, deltagare och kontakter
Sekreterare Får se allt men inte ändra något
Lärare Är kursledare eller kurskoordinator vid någon kursomgång. Får se allt samt hämta in och uppdatera personer från Ladok
Roller på lägre nivåer, oftast vid en kursomgång
Kursledare Får som examinator rapportera i Rapp det som skall in i Ladok. Administrerar kursen: godkänner och rapporterar in arbetsrapporter, hanterar handledare, skapar delmoment mm.
Kurskoordinator Rapportera in delmoment (men ej kurs och moment). Administrerar kursen på samma sätt som en kursledare.
1a Handledare Rapportera in delmoment (men ej kurs eller moment). Får höja betyg. Rapporterar in egna arbetsrapporter.
2a Handledare Rapportera in delmoment (men ej kurs eller moment). Får ej ändra betyg. Rapporterar in egna arbetsrapporter.
Specialhandledare Rapporterar in egna arbetsrapporter. Roll vid kursomgång för den som endast är handledare vid vissa specificerade delmoment.

Rättigheter

Rättigheter anges med 1bit eller 2bit värden. 1bit värden har ett namn som slutar med 1 och 2bit värden har ett namn som slutar med 2. Rättigheter delas ut i ett träd: avdelning → underavdelning → ... → under...avdelning → kursgrupp → kursomgång → kursmoment → delmoment → subdelmoment → subsubdelmoment → ... Rättigheter ärvs nedåt i trädet dvs från avdelning till kursgrupp osv.

2bit värden står för tre rättigheter som i flesta fall betyder:
 1. Se något
 2. + skapa något nytt
 3. + ändra befintligt

Bit Namn Nivå Rätt göra
Först kommer rättigheter som gäller för aktuell avdelning och underliggande avdelningar
1 inl1 Avdelning Se vilka som är inloggade i Rapp
2 msg1 Avdelning Visa meddelande i Rapp
3,4 krs2 Avdelning
 1. Rätt skapa kursgrupp där skaparen får rättighet krsD1
 2. skaparen får dessutom rättighet krsOmg1
5,6 pers2 Avdelning
 1. Leta efter personer och se personers egenskaper
 2. Hämta in och uppdatera personer från Ladok
 3. Skapa personer som inte finns i Ladok samt ändra och ta bort personer
7,8 andKntkt2 Avdelning
 1. Se kontaktuppgifter för personer (epost, post och telefon)
 2. Skapa kontaktuppgifter för personer (epost, post och telefon)
 3. Ändra, kontaktuppgifter för personer (epost, post och telefon)
9,10 tidSamm2 Avdelning
 1. Se lönerapporter för HR+.
 2. Skapa lönerapporter för HR+. De som har hrplnamn kan rapportera till HR+.
 3. Manipulera märkning för rapporterade och ej rapporterade lönerapporter till HR+.
11 globRaett1 Avdelning Dela ut rollen Utvecklare samt de rättigheter som skiljer Utvecklare från Avdelningsadminstratör: globRaett1, taNer1, byt1 och betygtyp1.
12 ladok1 Avdelning Ändra Ladokdatum för registrering och resultat
21 taNer1 Avdelning Ta ner Rapp
14 timL1 Avdelning Skapa och ändra Timlöner
15,16 hrtyp2 Avdelning
 1. Ändra vissa egenskaper hos HR+hantering
 2. Ändra alla egenskaper hos HR+hantering
 3. Skapa nya HR+typer
17,18 avdeln2 Avdelning
 1. Ändra vissa egenskaper hos denna och underliggande avdelningar
 2. Ändra alla egenskaper hos denna och underliggande avdelningar
 3. Skapa nya underavdelningar
19 byt1 Avdelning Föreställ godtycklig person i Rapp
20 betygtyp1 Avdelning Skapa och ändra betygstyper
Övriga kan i vissa fall vara avdelningsbundna men är vanligen bundna till kursgrupp, kurs, kursomgång, momentomgång, del, subdel, subsubdel ...
25 krsD1 Moment och ovanför Ändra objekt (kursgrupp, kurs, moment) på denna nivå. Skapa och ändra underliggande delar.
26 krsOmg1 Kurs och ovanför Skapa kursomgång
28 krsOmgD1 Alla Ändra objekt (kursomgång, momentomgång, delmoment, subdelmoment, subsubdelmoment, ...) på denna nivå. Skapa och ändra underliggande delar.
29,30 delt2 Kursomgång och ovanför
 1. Se deltagaregenskaper i kurs
 2. Skapa och ändra deltagare men ej anta deltagare
 3. Skapa och ändra deltagare, inklusive anta deltagare
  Se till att alla studentdeltagare har en kursperson
32 momSeRes1 Momentomgång och ovanför Se kurs- och moment-resultat på denna och underliggande nivå
33 momRes1 Momentomgång och ovanför Skapa och ändra kurs- och moment-resultat på denna och underliggande nivå
34 delSeRes1 Alla Se delmomentresultat på denna och underliggande nivå
35,36 delRes2 Alla
 1. Skapa nya delmomentresultat på denna och underliggande nivå
 2. Uppgradera delmomentresultat på denna och underliggande nivå
 3. Ändra delmomentresultat på denna och underliggande nivå
37 geRaett1 Alla Dela ut rättigheter på denna och underliggande nivåer
38 arbSe1 Kursomgång och ovanför Se alla arbetsrapporter för denna och underliggande nivåer
39,40 tidRapp2 Kursomgång och ovanför
 1. Se, skapa och ändra egna arbetsrapporter
 2. Skapa och godkänna samt ändra skapade arbetsrapporter för andra
 3. Ändra arbetsrapporter för andra

Utdelning av extrarättigheter

Då man vill ge en person rättigheter gör man det vanligen genom att ge personen en roll, men ibland vill man även dela ut vissa extra rättigheter. De gränssnitt som används för att dela ut en roll på olika nivåer har även ett fält för extrarättigheter där man kan räkna upp bitarna för önskade extrarättigheter. T.ex. betyder "3,4,12,16" rättigheterna krs2:3, ladok1 och hrtyp2:2. Bitintervall anges med "-", t.ex. betyder "12-15,17" samma som "12,13,14,15,17".

Kontakt: <Rapp-support>