bild
Tillbaka till Rapp Början Top Upp Föregående Nästa

C. Kursledare

Handledare och kurskoordinator

Vanligen delas rättighet ut vid en kursomgång med dessa roller:

Observera att dessa rättigheter gäller vid alla delmoment som tillhör kursomgången.

Om man vill ge rättigheter endast vid vissa delmoment kan man ge dessa rättigheter vid ett moment eller ett delmoment. Om man gör det måste man även ge personen rollen Specialhandledare vid kursomgången.

Om man inte vill dela ut alla rättigheter som tillhör en roll, kan man dela ut en roll med färre rättigheter men sedan dela ut de extrarättigheter man vill.

Kontakt: <Rapp-support>