bild
Tillbaka till Rapp Början Top Föregående Nästa

Personlig meny

Den personliga menyn innehåller uppgifter om en specifik person. För de som ej har extra rättigheter är detta huvudmenyn som man kommer till efter inloggning eler efter att man klickat på hem-knappen. De som har extra rättigheter (och därmed har tillgång till huvudmenyn) kommer hit antingen genom att i huvudmenyn klicka på

6. Se mina personliga egenskaper
Man ser den personliga menyn för sig själv
7. Se, skapa och ändra enskilda personer och deras egenskaper
Om man har tillräckliga rättigheter kan man välja en person och se vissa delar av den personliga meny för denna person och även (med tillräckliga rättigheter) ändra vissa uppgifter för denna person. Man kan även (med tillräcklig rättighet) skapa nya personer.

Kontakt: <Rapp-support>