bild
Tillbaka till Rapp Början Top Upp Föregående Nästa

iv. Roller och menyer

Då du loggat in i Rapp kommer du till huvudmenyn. Det finns två menyer som fungerar som huvudmeny:

 1. Den personliga menyn där du kommer åt alla uppgifter om en specifik person (t.ex. dig själv):
  Personlig meny med huvud och fot
 2. Den vanliga huvudmenyn där du kommer åt allt Rapp kan göra:
  Huvudmeny med huvud och fot
Hur huvudmenyn ser ut beror på vilken roll eller vilka roller du har. En roll står för ett antal rättigheter som bestämmer vad du kan göra. En person kan ha olika roller vid olika kursomgångar. T.ex. kan en student även vara handledare vid en annan kursomgång eller eventuellt vid samma kursomgång.
De viktigaste rollerna är:
Student
Om du endast är student kan du endast se dina egna data. Den personliga menyn blir din huvudmeny. För andra personer används den vanliga huvudmenyn, men vilka delar som ses beror på rollen, dock alltid:
1. Se Rappmanualen
6. Se mina personliga egenskaper
som går till den personliga menyn.
13. Rappnyheter
Handledare
Som handledare vid en kursomgång kan du:
3. Lista eller rapportera in resultat
på delmoment för kursomgången. En 2:a handledare kan endast rapportera result om det ej finns ett tidigare resultat. En 1:a handledare kan dessutom höja ett befintligt betyg. Handledare kan se men ej rapportera resultat för moment och hel kurs.
gå in på 4. Arbetsrapporter
och där rapportera in egen arbetad tid vid kursomgången.
Kurskoordinator
Som kursassisten vid en kursomgång har du samma huvudmeny och samma rättigheter som en kursledare med undantag för rapportering av resultat där du har samma rättigheter som en 1:a handledare.
Kursledare
Som kursledare vid en kursomgång kan du se alla rader i huvudmenyn utom 2, 11 och 12 (12 kan ses av somliga).
Sekreterare
Som sekreterare kan du se alla rader i huvudmenyn utom 2, 10, 11 och 12 (2 och/eller 12 kan ses av somliga). Du kan se allt men inte ändra något.
Rappadministratör
Som Rappadministratör kan du se alla rader i huvudmenyn utom 2 som dock kan ses av somliga.
För en detaljerad beskrivning av exakt vilka rättigheter som ingår i respektive roll se här.

Radmeny

Längst upp (efter sidhuvudet) på sidan med huvudmenyn kommer en radmeny med 3 knappar:

 1. "In English, please!" byter alla texter till engelska
 2. "Slimma sidor, visa ej huvud och fot" tar bort huvud och fot på alla Rapps sidor så att t.ex. huvudmenyn ser ut så här:
  Huvudmeny utan huvud och fot
 3. "Logga ut från Rapp" loggar ut från Rapp
Alla sidor i Rapp har en liknande radmeny. För alla sidor utom huvudmenyn börjar denna radmeny med följande:
Radmenyns början
där "Hem" går tillbaka till huvudmenyn. Övriga knappar i radmenyn varierar från sida till sida.

Kontakt: <Rapp-support>