bild
Tillbaka till Rapp Början Top Upp Föregående Nästa

i. Introduktion

Rapp är CSCs resultatrapporteringssystem, där vi noterar vad studenter åstadkommer på de kurser de följer på CSC.

I det nationella systemet (LADOK) registreras endast sådant som ger akademisk merit i slutbetyget men i Rapp registreras alla detaljer som man måste hålla reda på för att till slut kunna registrera ett betyg i LADOK.

I LADOK registreras alltså studieresultat dels för de delar av en kurs som kan ge akademisk merit och dels, om en kurs alla delar blivit godkända, för hela kurser. I LADOK kan delar av en kurs inte delas upp ytterligare.

Studenter registreras som anmälda till en hel kurs. Man noterar så småningom ifall studenten verkar aktivt följa kursen.

Har kursen i LADOK flera delar kallas dessa kursmoment, i den här manualen förkortas detta till moment.

För alla godkända betyg registreras även betygsdatum.

I Rapp kan kursmoment ytterligare delas upp i delmoment och dessa kan i sin tur ytterligare delas upp och så vidare för att få en så detaljerad kontroll som är nödvändigt för varje student på varje kurs.

Regelsystemet är rigoröst för att undvika fel och Rapp hämtar all nödvändig information från LADOK och kontrollerar alla resultat mot de som slutligen registreras i LADOK.

Rapp används i en webbläsare vilket gör att Rapp kan se lite olika ut beroende på vilken webbläsare som används. De exempel som visas i denna manual kan därför skilja sig något från hur de ser ut i din webbläsare.

Kontakt: <Rapp-support>