bild
Tillbaka till Rapp Början Top Upp Föregående Nästa

5. Urval och rapporter

I detta gränssnitt väljer man ut personer med olika filter som man sedan kan göra olika saker med.
Gränssnittet ser ut så här:
Gränssnitt
Siffrorna nedan hänvisar till olika delar i detta gränssnitt:

Personerna som väljs ut sparas i två tabeller: tabell A (8) och tabell B (10). Det finns dessutom ytterligare 4 tabeller (tabell C-F) (12) där man kan spara undan (11) innehåll i tabellerna A och B. I (2) väljer man vilket filter som används. Filtren (4) väljer ut personer från hela Rappdatabasen eller tabell A eller B (5). Resultatet av en filtrering sparas antingen i tabell A eller B (6). Innehållet i tabellerna A och B kan bearbetas med mängdoperationer (9). Man kan sedan i radmenyn göra olika saker med personerna i tabell B: Generera tabell med rutor och givna rubriker (detta kan t.ex. användas för tentamenslakan), Exportera lista med personer, Generera "," separerad lista med emailadresser, För varje person se den personliga menyn, Om man har valt en kursomgång i filtren Status eller Resultat (vilket syns i rubriken 1) så kan man se resultat för valda personer och vald kursomgång samt se resultatstatistik för valda personer och vald kursomgång.

Filter

Följande filter finns:
  1. Namn etc.
  2. Status vid kursomgång
  3. Resultat vid kursomgång
  4. Anställning vid avdelning
  5. Avdelningsrättighet
Välj ett filter bland knapparna i Urvalskriterium (2).

a. Namn etc.

Namn
Följande egenskaper testas här:
Förnamn
Letar efter personer vars förnamn matchar den sträng som anges. Håller ej isär stora och små tecken. ? står för ett godtyckligt tecken. * står för godtyckligt många godtyckliga tecken. Exempel: *aa matchar förnamn som slutar med aa, a* matchar förnamn som börjar med a, *a* matchar förnamn som innehåller a.
Om "Har ej" är förkryssat så matchas personer som ej har förnamn.
Efternamn
Samma matchningsregler som Förnamn
Personnummer
Liknande matchningsregler som Förnamn men med följande skillnad: Eventuellt "-" tas bort och "??" läggs till i början av strängen innan matchning så att ett vanligt 11-teckens personnummer (10 siffror och "-") kan matcha de 12-siffriga personnummer som lagras i Rapp.
Program
Samma matchningsregler som Förnamn. Matchar det program som personer går.
Kthid
Samma matchningsregler som Förnamn. Observera att kthid som lagras i Rapp är den interna versionen som ser ut så här "u1......".
Kön
4 alternativ: Ignorera, Okänd, Kvinna, Man, Bestäms av personnummrets näst sista siffra. Detta betyder att Okänd är samma som "Har ej" personnummer.
Kompetens
Ange ett eller flera alternativ ur menyn Kompetens. Klicka på ett alternativ för ange det. Shift-klick väljer alla alternativ mellan detta alternativ och föregående. Ctrl-klick lägger till ett ytterligare alternativ. Matchar personer som har kompetens som är lika med något av de valda alternativen.
Om "Har ej" är förkryssat så matchas personer som ej har kompetens.
Befattningsnr
Samma matchningsregler som Förnamn. Befattningsnr är ett (max-3)-siffrigt tal som används i HR+.

b. Status vid kursomgång

Status
Välj ut en kursomgång och för denna kursomgång välj personer på deras status: Studenttyp, Lärarroll eller Ladoktyp,

c. Resultat vid kursomgång

Resultat
Välj ut en kursomgång på samma sätt som ovan och välj ut personer på resultat på kurs, moment eller delmoment.

d. Anställning vid avdelning

Anstaelln
Anställning vid vald tillgänglig avdelning.

e. Avdelningrättighet

Avdelnraett
Avdelningsrättighet vid vald tillgänglig avdelning.

Mängdoperationer

Följande operationer påverkar innehållet i tabell A och/eller B:
A blank
Töm tabell A
A → B
Ersätt innehållet i tabell B med innehållet i tabell A
Am bort
Ta bort markerade personer i tabell A. Markera en person med en vänsterklick. Markera yterligare person med Cntrl-klick. Shift-klick markerar alla personer från föregående klick.
Am → B
Flytta markerade personer från tabell A till tabell B. För markeringsregler se Am bort
(A ∪ B) → B
Ersätt innehållet i tabell B med dom personer som finns i antingen tabell A eller B eller i båda
(A ∩ B) → B
Ersätt innehållet i tabell B med dom personer som finns i både tabell A och B
(B - A) → B
Ersätt innehållet i tabell B med dom personer som finns i tabell B men inte i tabell A
A ↔ B
Kasta om innehållet mellan tabell A och B
A ← (A - B)
Ersätt innehållet i tabell A med dom personer som finns i tabell A men inte i tabell B
A ← (A ∩ B)
Ersätt innehållet i tabell A med dom personer som finns i både tabell A och B
A ← (A ∪ B)
Ersätt innehållet i tabell A med dom personer som finns i antingen tabell A eller B eller i båda
A ← Bm
Flytta markerade personer från tabell B till tabell A. För markeringsregler se Am bort
Bm bort
Ta bort markerade personer i tabell B. För markeringsregler se Am bort
A ← B
Ersätt innehållet i tabell A med innehållet i tabell B
B blank
Töm tabell B

Radmenyn

Radmenyn
Följande operationer finns:

Åter

Nollställ alla tabeller

Lista

Lista
Generera en rut-lista. Listan består av ett antal kolumner med data om respektive person samt sedan ett antal tomma kolumner. Datakolumnerna inkluderar alltid efternamn och sedan förnamn. Därefter kan man markera att man vill ha kolumn med personnummer, program, kursomgång (om man i filter b eller c valt en kursomgång), kthid, epost, postadress, telefonnummer samt olika HR+data (om man klickat på knappen HR+data). För alla dessa kolumner kan man ange vilken rubrik man vill ha. Tomma kolumner bestäms av variabeln "Rubriklista 1" där man anger vilka rubriker man vill ha: Varje ","-separerat namn ger en rubrik. Detta betyder att nuvarande exempel ger 10 tomma kolumner med rubriker Sum, Bonus, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 och 8. Om man makerar kryssrutan "2 rader" så kommer det att bli 2 rader per person där rubrikerna för data fördelas över två rader och den andra radens tomma kolumner får sina rubriker från en variabel "Rubriklista 2". Bredden på de tomma kolumnerna bestäms av kolumnens rubrik men med en minimumstorlek som bestäms av variabeln "Minimum boxstorlek". Man kan också lägga till ett antal tomma rader till listan. De tomma raderna bestäms av variabeln "Extrarader". Då man fyllt i dom variabler man vill, så genereras listan då man trycker på knappen "Lista".
Denna lista är t.ex. användbar för tentamenslakan.

Exportera lista

Exportlista
Generera och ladda ner lista. Listan liknar rut-listan ovan men utan de tomma kolumnerna. Då man trycker på knappen "Exportera lista" så skickas listan till den lokala datorn.

Epost

Visar en ","-separerad sträng med emailadresser

Resultat vid kursomgång

Knappen finns endast om kursomgång har angets med filter b eller c. Visa resultat för valda personer för angiven kursomgång.

Resultatstatus vid kursomgång

Knappen finns endast om kursomgång har angets med filter b eller c. Visa resultatstatistik för valda personer för angiven kursomgång.

Personegenskaper

Visa personlig meny för den första av de valda personerna. I den personliga menyn finns knappen "Nästa person" som visar den personliga menyn för nästa vald person. Då man kommer till den sista valda personen så försvinner knappen "Nästa person". På detta sätt kan man stega igenom ett antal valda personer.
Kontakt: <Rapp-support>