bild
Tillbaka till Rapp Början Nästa

Rapp-manualen

At the moment what exists of the manual (just now not so much) is in swedish.

Endast små delar av manualen är klara. Mer kommer efter hand.

 1. Introduktion
  1. Introduktion
  2. Några begrepp
  3. Start och inloggning
  4. Roller och menyer
  5. Hantering av resultat
  6. Hantering av arbetsrapporter
 2. Huvudmeny
  1. Se Rappmanualen
  2. Registrera och rapportera till Ladok
  3. Lista och rapportera resultat
  4. Arbetsrapporter
  5. Urval och rapporter
  6. Se mina personliga egenskaper
  7. Se, skapa och ändra enskilda personer och deras egenskaper
  8. Status vid kursomgång, deltagare, lärarare, rättigheter
  9. Sätta upp kurser, kursomgångar, moment och delmoment
  10. Administrera Rapp
  11. Föreställ annan person
  12. Byt avdelning
  13. Rappnyheter
 3. Personlig meny
  1. Se Rappmanualen
  2. Visa person
  3. Rapportera arbetad tid
  4. Arbetsrapporter
  5. Globala rättigheter
  6. HR+ data
  7. Resultat
  8. Deltar i
  9. Epostadresser
  10. Postadresser
  11. Telefonnummer
  12. Rappnyheter
 4. Appendix
  1. Student
  2. Lärare
  3. Kursledare
  4. Rättigheter
  5. Betygstyper och formler i Rapp
  6. Administration inför nytt läsår
  7. Temporära inloggningsproblem
  8. Rapp läggs ner VT 2018
Kontakt: <Rapp-support>